Coniferentuin Amstelpark – Amsterdam

De Coniferentuin (Boskoop) in het Amstelpark te Amsterdam stamt uit de Floriade tijd van 1972. Gezien de geplante populieren, esdoorns en vooral de vrij groeiende Cupressocyparis Leijlandii veel negatieve invloed hadden op de overige beplanting is er een inventarisatie geweest van welke beheersmaatregelen er noodzakelijk waren om het weer het karakter terug te geven van een coniferen tuin.

Het plan betrof dunning loofhout opstand en vermindering van het aantal dominante coniferen. Er werd een nieuwepaden structuur aangelegd in combinatie met herinrichting dierenweide.

In samenwerking met de coniferenvereniging Nederland werd een beplantingsplan opgesteld, hierin werden diverse zeldzamen soorten opgenomen.