Wie zijn wij?

GroenadviesNederland is in november 2017 gestart, na mijn pensionering was ik nog niet klaar met het mooie Groenvak.
Overdracht van kennis is belangrijk binnen het Groenvak, mensen met vakkennis die het over kunnen brengen worden schaars.
Speerpunten: overbrengen, meegeven, meedenken, adviseren, begeleiden, doen, instrueren, planvorming, ontwerp, calculatie, assortiment kennis, Beheer Visie richting eindbeeld, uitvoering, toezicht en directievoering.

Bijna vijftig jaar werkzaam in de vele richtingen binnen het Groenvak. De rodedraad door mijn groenen loopbaan was de Floriade. Tijdens mijn opleiding bij de gemeente Rotterdam (1972) was ik nauw betrokken bij het onderhoud van het Floriade park van 1960, nabij de Euromast.
Begin jaren negentig heb ik een tussenstap gemaakt naar Arcadis, ik wilde de andere kant van de medaille zien en aanvoelen hoe dat werkt. Ik zou elke groenofiel willen aanraden dat ook te doen. Als je in de toekomst wat meer wil bereiken, is dit echt een stap die je moet nemen. Echt leerzaam, het heeft mij veel gebracht.Vervolgens was ik via Arcadis betrokken bij de aanleg van de Floriade van 2002, in de Haarlemmermeer.
De laatste veertien jaar ben ik als manager betrokken geweest bij het beheer en onderhoud van de voormalige Floriade van 1972 ( Amstel en Beatrixpark) te Amsterdam, overige parken, wijkgroen en boombeheer. Binnen mijn laatste functie was ik nauw betrokken bij zowel het beheer als uitvoering. Dit als beheerder en spreekbuis voor het bedrijfsbureau en directie voerders.